IZITV Փաթեթ Պլյուս Դիտել ավելի մեծ

Միայն online

IZITV Pack Plus

pack-plus

  • 1 ամիս բաժանորդագր.
  • 2 հասցե
  • 32 հայկական ալիք
  • 53 ռուսական և միջազգային ալիք
  • EPG, էլեկտրոնային եթեր
  • Replay, անցած հաղորդումների դիտում
  • VOD, Բոլոր Հայկական ֆիլմերը, մուլտերը

$ 24.00

TO TOP